fbpx

Juba kuuendat korda valitud Unistuste Tööandja tiitli pälvis täna Päästeamet, kelle puhul tõi žüriii esile erakordselt harmoonilist organisatsioonikultuuri, keskendumist ühele põhiväärtusele – missioonitundele – ning seda, et nii töötajad ise kui inimesed tänavalt said sellest organisatsioonikultuuri aluseks olevast väärtusest aru väga sarnaselt.

“Päästeamet erineb ehk veidi mitmetest teistest tublidest tööandjatest selle poolest, et nad ei konkureeri töötajate ligimeelitamisel ei suuremate puuviljavaagnate ega ka rahaliste toetustega, kuid samal ajal on tegu oma väärtusetes ja nende kommunikatsioonis väga ühtse ja keskendunud organisatsiooniga,” rääkis konkursi ellukutsuja Anu-Mall Naarits Marketingi Instituudist.

“Päästeamet on oma värbamise ja töökultuuri rajanud vaid ühele väärtusele – missioonitundele – ja sellest saavad ühtemoodi aru kõik nii sees kui väljaspool organisatsiooni olijad. See tugev kuvand võimaldab neil värvata missioonitundega inimesi, hoida endast eemal muudel kaalutlustel töö otsijad ja läbi selle ühtsuse luua tõeliselt nauditava ja tulemusliku sisekliima. Nähes seda ühtsust ja tööfänluse kõrget taset, ei jää ka Päästeameti “klientidel” üle muud kui olla kindlad selle organisatsiooni pakutavate teenuste kõrges tasemes.”

Anu-Mall Naaritsa sõnul on organisatsioonidel laias laastus võimalik oma tööandja kuvand üles ehitada kaheteistkümnele erinevale väärtusele, või siis neid omavahel kombineerida. “Päästeameti puhul tuleb selgelt välja, et kogu organisatsioon on rajatud missioonitunde ümber ja just sellisena neid ka seest ja väljastpoolt nähakse. Hea sõnum teistele tööandjatele on, et ka nemad ei pea ilmtingimata rabama mitmel rindel, et olla parim mitmes asjas. Piisab ühest tugevast ja kõigile arusaadavast erisusest, mis aitab leida uusi parimaid töötajaid ja kinnistada olemasolevaid,” märkis ta.

Lisaks “missioonitundele” kuuluvad Naaritsa sõnul tööandja brändi kujundamise võimaluste hulka sellised kuvandid nagu “kiire karjäärivõimalus”, “multikultuursus ja rahvusvaheline perspektiiv”, “töötaja isikliku aja väärtustamine”, “kõrge palga maksmine”, “inspireeriv ilma juhita juhtimiskultuur”, jmt. “Ükskõik millise kultuuri kasuks tööandja otsustab, peab ta tegema kõik selleks, et tema edasised teod ja sõnumid seda igakülgselt toetaks,” ütles ta.

Päästeameti töötajad: siin on äge!

2150 töötajaga Päästeameti töötajate seas läbiviidud anonüümne küsitlus tõi esile, et enim väärtustavad töötajad ise huvitavat ja innustavat tööd, kindlat palka, pühendunud ja suurepäraseid kolleege, võimalust paindlikuks töögraafikuks ja kaugtööks, töökõrvalt jäävat aega perele ja hobidele, võimalust rahvusvaheliseks tööks, jpm. Üks sagedamini esilekerkinud sõna töötjatepoolsetes kirjeldustes oma töökoha kohta oli “äge”.